บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้มีภาวะพึ่งพิง เปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก ในการส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานประกอบการเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ กรมสนับสนุนบริการฯ ได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้มีภาวะพึ่งพิง เปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก

แต่ยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแล จึงเป็นที่มาของร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข “กิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้พึ่งพิง” (เนอร์สซิ่งโฮม) เตรียมสัญจรไปรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฏกระทรวงดังกล่าวไปแล้ว 1 ครั้ง ที่กรมสนับสนุนกิจการฯ จ.นนทบุรี และในเดือนพฤษภาคมนี้ จะสัญจรไปยัง จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต และ จ.อุดรธานี ใจความสำคัญของร่างกฎกระทรวงกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง จะมีการกำหนดลักษณะกิจการฯ เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัยและการให้บริการ บุคลากรได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมไปถึงการชำระค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโดยแย่งตามประเภทกิจการและคิดค่าธรรมเนียมตามขนาดของพื้นที่การให้บริการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth