สรุปยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าใน กทม. ร้อยละ 87.22

กทม.สรุปยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าใน กทม. รวมร้อยละ 87.22 ไม่มีเขตใดต่ำกว่าร้อยละ 80

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม 2562 ว่า มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 810,306 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.22 จากที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น 929,061 คน

สำหรับเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดนับตามจำนวนคน ได้แก่

– เขตบางกะปิ ใช้สิทธิ 52,515 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.53 จากที่ลงทะเบียนไว้ 61,401 คน

– รองลงมา คือ เขตบางขุนเทียน 36,755 คนคิดเป็น ร้อยละ 86.46 จากที่ลงทะเบียนไว้ 42,510 คน

– เขตห้วยขวาง 35,268 คนคิดเป็น ร้อยละ 86.41 จากที่ลงทะเบียนไว้ 40,818 คน

– เขตราชเทวี 30,343 คนคิดเป็น ร้อยละ 89.35 จากที่ลงทะเบียนไว้ 33,959 คน

– และเขตวัฒนา 27,078 คนคิดเป็น ร้อยละ 85.63 จากที่ลงทะเบียนไว้ 31,846 คน

สำหรับเขตที่มีเปอร์เซนต์ผู้มาใช้สิทธิสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

– เขตบางกอกใหญ่ ลงทะเบียน 6,053 คน ใช้สิทธิ 5,611 คน คิดเป็น 92.70%

– เขตสัมพันธวงศ์ ลงทะเบียน 3,193 คน ใช้สิทธิ 2,933 คน คิดเป็น 91.86%

– เขตพญาไท ลงทะเบียน 11,175 คน ใช้สิทธิ 10,238 คน คิดเป็น 91.62%

– เขตปทุมวัน ลงทะเบียน 9,500 คนใช้สิทธิ 8,635 คน คิดเป็น 90.89%

– เขตบางคอแหลม ลงทะเบียน 4,883 คน ใช้สิทธิ 4,434 คน คิดเป็น 90.80%

ทั้งนี้ไม่มีเขตเลือกตั้งใดที่มีผู้ใช้สิทธิต่ำกว่า ร้อยละ 80 แม้แต่เขตที่มีผู้ใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ เขตประเวศก็ยังมีผู้มาใช้สิทธิถึง ร้อยละ 83.26 จากที่ลงทะเบียนไว้ 23,396 คนมาใช้สิทธิ 19,480 คน ,เขตบางนา ลงทะเบียน 23,663 คนใช้สิทธิ 19,746 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.45 , เขตบางบอน ลงทะเบียนไว้ 11,512 คนใช้สิทธิ 9,669 คนคิดเป็น ร้อยละ 83.99

ส่วนยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ลงทะเบียน 257 คนใช้สิทธิ 218 คนคิดเป็น ร้อยละ 84.82.