ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ

แผนการเดินทางของประเทศอาเซียนเริ่มต้นด้วยการให้พรแก่พระสงฆ์ในช่วงเช้าตรู่และไปเยี่ยมตลาดเช้าในเมืองหลวงพระบาง จากนั้นกลุ่มเดินล่องเรือแม่น้ำโขงไปยังถ้ำปากอู (ถ้ำ Ting) ที่มีชื่อเสียง ถ้ำมีพระพุทธรูปหลายพันรูปหลายขนาดหลายแบบซึ่งวางไว้โดยผู้นับถือศรัทธาจากบริเวณใกล้และไกลเพื่อความโชคดี หยุดพักที่วัดเซียงทอง

ซึ่งเป็นวัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศลาวและพิพิธภัณฑ์พระราชวังซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้