กระเป๋าเดินทางจะถูกเอ็กซ์เรย์ที่สนามบิน

กรมศุลกากรจะนำเครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงขึ้นและทำงานภายในสิ้นปีนี้ทำให้สามารถสแกนกระเป๋าทั้งหมดเพื่อค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายและสินค้าแบรนด์เนมที่ลักลอบนำเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและขายต่อ หน่วยงานของเขาเพิ่งได้รับและติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์สายพานลำเลียง 23 เครื่องที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งจะใช้งานในปลายปีนี้

เครื่องสามารถสแกนกระเป๋าเดินทางที่เช็คอินทั้งหมดและช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดหรือสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี จนถึงขณะนี้กระเป๋าเดินทางได้ถูกเปิดและค้นหาแบบสุ่มเขากล่าว หน่วยงานดังกล่าวจะพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงภาพเอ็กซ์เรย์กับภาพจากคู่ในประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในอีกมาตรการหนึ่งกฤษดากล่าวว่าทางการไทยจะห้ามการนำเข้ารถยนต์มือสองจากประเทศอื่น ๆ เข้ามาในประเทศไทยเพื่อลดมลภาวะทางอากาศและเสียบช่องโหว่ที่บางคนหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่เหมาะสมเมื่อนำรถยนต์หรูหรา